Media

Sinds Theo het digitale leven heeft omarmd met Facebook en Instagram maken we geregeld filmpjes en foto’s om te laten zien waar we mee bezig zijn. Deze  zijn soms serieus, maar dat proberen we niet teveel te doen. We hebben er veel meer lol in om grappige sketches in elkaar te zetten, of te laten zien als het weer is goed misgaat. Bijvoorbeeld als Theo weer vast komt te zitten met de tractor.